Aktuálne

16. február 2016

Odkúpenie časti podniku DOXX MINERÁL, s.r.o

Na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 11.2.2016 medzi spoločnosťou DOXX MINERÁL, s.r.o., (predávajúci) so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, a spoločnosťou AQUA PRO, s.r.o., (kupujúci) so sídlom Pod Furčou 7, Košice  040 01, ktorá nadobudla účinnosť dňa 11.2.2016, došlo k prechodu práv a pohľadávok predávajúceho na kupujúceho a zároveň k prevzatiu záväzkov predávajúceho z tejto zmluvy kupujúcim.

Oznam o odkúpení časti firmy DOXX MINERÁL, s.r.o

Oznámenie o prevode práv a záväzkov

20. august 2015

Polykarbonátové fľaše a ich bezpečnosť

Celá správa v anglickom jazyku
02. jún 2015

Napísali o nás: Newsletter of the Watercooler Industry

SWCA a Watercoolers Europe zorganizovali stretnutie, na ktoré prijali pozvánku spoločnosti zastupujúce viac ako 90% trhového podielu na zabezpečovaní pitného režimu pre firemných zákazníkov. Hlavnou témou boli najnovšie trendy a požiadavky, ktoré sa kladú na dodávateľov pitného režimu a taktiež aj podpora členov SWCA zo strany asociácie Watercoolers Europe pri ich zavádzaní.

Celá správa na prečítanie.

26. máj 2015

Aká je pravda o BPA (Bisfenol A)?

Internetom sa začali šíriť informácie o údajnom nebezpečenstve obalových materiálov, ktoré obsahujú BPA. Keďže ide o vec, ktorá sa nás dotýka, pozreli sme sa na túto tému z odborného pohľadu. Nájdete tu informáciu asociácie Watercoolers Europe (v originále EN aj preložené do slovenčiny) a pridávame aj link na vyjadrenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.
Celá správa na prečítanie.

Vyhlásenie v anglickom jazyku

Vyhlásenie v slovenskom jazyku

25. máj 2015

Stretnutie Asociácie operátorov pitného režimu

Tlačová správa SWCA 25/05/2015
Firmy pôsobiace na slovenskom trhu so zabezpečovaním pitného režimu vykročili v roku 2014 do budúcnosti, vytvorením Národnej asociácie – SWCA (Slovak Watercooler Asociation) a dňa 19.5.2015 prebehlo prvé oficiálne stretnutie na základe pozvania všetkých operátorov a dodávateľov pitného režimu.

Tlačová správa v anglickom jazyku

Tlačová správa v slovenskom jazyku

3. apríl 2015

Hodnotenie našej spoločnosti

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo spoločnosti AQUA PRO, s.r.o. výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti verejných obstarávateľov Slovenskej republiky. Naša spoločnosť tak bola vyhodnotená ako "spoľahlivý partner" vo verejnom obstarávaní, čím sa radíme medzi 23% všetkých vyše 15500 hodnotených podnikov na trhu.

 Certifikát na stiahnutie

18. júl 2014

Sme členom Watercoolers Europe

AQUA PRO – ako zakladateľ SWCA (Slovenskej asociácie operátorov pitného režimu) bola začlenená do Európskej asociácie Watercoolers Europe. Naši zákazníci získavajú týmto istotu, že dostávajú službu na najvyššej úrovni, ktorá je neustále kontrolovaná a auditovaná akreditovanými spoločnosťami.

Prehlásenie na stiahnutie


Hotline:
0800 111 888

 

Vyskúšajte pitný režim na
30 DNÍ BEZPLATNE!

 


Staňťe sa našimi fanúšikmi!