Privacy policy

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. sa zaviazala chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a vyvíjať technológie, ktoré by im priniesli čo možno najefektívnejšiu a pritom bezpečnú prácu v režime online. Mate tak možnosť pohybovať sa takmer po celom serveri a nemusíte pritom poskytnúť žiadne informácie týkajúce sa Vašej osoby. Niekedy však potrebujeme poznať informácie obsahujúce Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť Vami požadované služby. Toto prehlásenie o zásadách používania osobných údajov objasňuje zhromažďovanie osobných údajov a ich použitie pri poskytovaní požadovaných služieb. Prečítajte si, prosím, úplné Prehlásenie o zásadách používania osobných údajov. Predpokladáme, že ak potom použijete server AquaPro.sk, vyjadrujete tak svoj súhlas s praxou používania osobných údajov opísanou v tomto prehlásení.

Získavanie osobných údajov

O zadanie údajov, ktoré slúžia na Vašu identifikáciu a ktoré môžu byť osobnými údajmi v zmysle § 3 písm. a) zákona č. 52/1998 Z.z., o ochrane osobných údajov, ("Zákon") vrátane údajov, ktoré nám umožnia Vás kontaktovať, budete v prípade potreby výslovne požiadaný. Ak sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti AQUA PRO, s.r.o. Vaše osobné údaje, požiadame Vás o súhlas so spracovaním osobných údajov, podľa § 4 Zákona. Údaje zhromaždené na serveri AquaPro.sk sa obmedzujú na e-mailovú adresu, jazyk, v ktorom si zákazník praje komunikovať, a krajinu alebo miesto, odkiaľ zákazník pochádza. Tieto údaje však môžu zahŕňať aj ďalšie informácie v prípade, že budú potrebné na poskytnutie Vami požadovanej služby.

Používanie osobných údajov

Osobné údaje používame na tieto štyri základné účely:

  • zjednodušenie používania lokality, ktoré odstraňuje nutnosť viacnásobného zadávania osobných údajov
  • urýchlenie vyhľadávania produktov  služieb a informácií na lokalite AquaPro.sk
  • umožnenie vytvárania a doručovania obsahu, ktorý vás najviac zaujíma
  • upozorňovanie na inovácie produktov, špeciálne ponuky, aktualizované informácie a ďalšie nové služby
  • spoločnosti AQUA PRO, s.r.o.

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. môže spracovávať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu len z dôvodov stanovených v § 4 Zákona.

Správa osobných údajov

Po zaregistrovaní a poskytnutí súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v prípade poskytnutia osobných údajov spoločnosti AQUA PRO, s.r.o. iným spôsobom, nebude spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. poskytovať tieto informácie bez Vášho povolenia ďalším stranám za iných okolností, ako boli vymedzené vyššie a ktoré sú povolené zákonom na ochranu osobných údajov. Tieto informácie budú použité  v uvedenom rozsahu len pre vyššie uvedené účely. Zo serveru AquaPro.sk môžete pravidelne dostávať e-mailové správy s informáciami týkajúcimi sa technických služieb súvisiacich s Vami požadovanými produktmi alebo službami AQUA PRO, s.r.o. Odber týchto e-mailových správ nie je možné zrušiť, pretože sú považované za dôležitú súčasť Vami zvolenej služby.

Prístup k osobným údajom

Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. s.r.o. poskytne všetkým zákazníkom prostriedky na zaistenie správnosti a aktuálnosti osobných údajov. Tieto informácie je možné skontrolovať a aktualizovať v ľubovolnom čase:

  • zobrazenie a upravenie osobných údajov, ktoré ste nám už poskytli
  • zadanie informácií o tom, či chcete zo servera AquaPro dostávať marketingové informácie
  • prihlásenie alebo zrušenie odberu elektronických bulletinov o produktoch a službách AQUA PRO, s.r.o.
  • vymazanie osobných údajov, ktoré ste nám už poskytli

Zabezpečenie osobných údajov

Na serveri AquaPro.sk boli zabezpečené prísne opatrenia na ochranu zabezpečenia osobných údajov zákazníka a na dodržiavaní Vašich požiadaviek týkajúcich sa ich použitia. Spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. dodržuje prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu týchto osobných údajov. V rámci spoločnosti sú údaje uložené na heslom chránených serveroch s obmedzeným prístupom. Vaše osobné údaje nie sú nikdy zverejnené mimo spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. bez Vášho súhlasu s výnimkou vyššie uvedených podmienok. Taktiež Vaša spoluúčasť pri ochrane Vašich osobných údajov je veľmi dôležitá. Nikto nemá možnosť zobraziť alebo upraviť Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu.


Hotline:
0800 111 888

 

Vyskúšajte pitný režim na
30 DNÍ BEZPLATNE!

 


Staňťe sa našimi fanúšikmi!