Elektronické zasielanie faktúr

AQUA PRO s.r.o. je environmentálnou spoločnosťou, a preto nám záleží na tom, aby sme sústavne znižovali dopad našich činností na životné prostredie. Jedným z ďalších krokov je prechod k elektronickej fakturácii, ktorú svojim klientom ponúkame už od januára 2009. Veríme, že našim klientom nie sú ľahostajné stromy, ktoré je možné zachrániť tým, že sa obmedzí množstvo papiera využívaného pri administratíve. A nielen to! Pri zasielaní faktúr elektronickou cestou nie sú využívané dopravné prostriedky na ich presun a distribúciu poštou.
 
Elektronicky zaslaná faktúra slúži ako plnohodnotný daňový a účtovný doklad. Navyše použité postupy zabezpečujú vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu a faktúra spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH.
 
Elektronická fakturácia je pohodlná, bezpečná a navyše ekologická. Vďaka nej prispejeme i my spolu s našimi klientmi k ochrane životného prostredia.

Hotline:
0800 111 888

 

Vyskúšajte pitný režim na
30 DNÍ BEZPLATNE!

 


Staňťe sa našimi fanúšikmi!